Bestuur Stichting Mariakapel Wierden

  • Guus Oude Nijeweme, voorzitter;
  • Henny Wermers, secretaris;
  • Gerard Krone, penningmeester;
  • Tonnie Kroeze, lid, PR;
  • Joke Welling-Hobert, lid;
  • Monique Veldhuis-Ter Hedde, lid;
  • Rob Kortenhorst, lid;
  • Erna Schasfoort, lid;
© Copyright 2018 Mariakapel Wierden • info@mariakapelwierden.nlwww.mariakapelwierden.nl • Locatie: Vriezenveenseweg 36B