Giften

Voor de realisatie en het onderhoud van de Mariakapel is geld nodig. Veel wordt gedaan door de leden van het stichtingsbestuur en een groot aantal vrijwilligers. Daarnaast steken lokale ondernemers de helpende hand toe.

Desondanks blijven giften zeer welkom. Wilt u de realisatie van de Mariakapel financieel ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage storten op:

Rekeningnummer NL 69 RBRB 0778 1162 04 ten name van Stichting Mariakapel Wierden.

© Copyright 2018 Mariakapel Wierden • info@mariakapelwierden.nlwww.mariakapelwierden.nl • Locatie: Vriezenveenseweg 36B